Асоціація випускників "Аспен-Україна" - неприбуткова, незалежна, неполітична громадська організація, що об'єднує відповідальних лідерів різних сегментів Українського товариства та реалізує діяльність, спрямовану на позитивні трансформації в суспільстві, Україні і в світі.

Наша місія:
- Створення умов для відкритого та неупередженого діалогу у вирішенні критичних проблем і реалізації позитивних трансформацій в суспільстві, в Україні і в світі.
- Розвиток відповідального лідерства в Україні шляхом проведення навчальних програм та розвитку спільноти відповідальних лідерів.

Наші цілі:
- Реалізація позитивних трансформацій в суспільстві, Україні і в світі через розвиток особливих лідерських якостей представників української еліти
- Створення в Україні умов для відкритого та неупередженого діалогу, пошуку рішень критичних проблем в суспільстві, пошуку нових смислів актуальних викликів часу
- Створення та розвиток в Україні спільноти відповідальних лідерів, які поділяють цінності та принципи асоціації
- Розвиток лідерів нового покоління (молоді)
- Створення умов для розвитку членів асоціації та взаємної підтримки.

Наші принципи:
- Повага до особистості, толерантність, довіра
- Відповідальність в словах і вчинках
- Прояв ініціативи, готовність брати на себе вирішення складних задач
- Творення і розвиток
- Діалог як шлях вирішення конфліктів
- Прозорість діяльності організації для членів
- Взаємодопомога всередині спільноти
- Повага і дотримання законів і правил суспільства
- Незалучення в політику.

Наші цінності:
- Довіра, взаємоповага
- Відкритий діалог
- Чесність, відкритість
- Любов до Батьківщини, патріотизм
- Спільнота і кожен член спільноти є цінністю для кожного з нас.