Правила, принципи та процедури визначають основоположні пункти діяльності платформи dobro.ua Міжнародного Благодійнго Фонду "Українська Біржа Благодійності" (далі УББ або dobro.ua)  та регулюють відносини між набувачами та надавачами благодійної допомоги в рамках їх взаємодії на інтернет-платформі dobro.ua та відповідно до законодавства України.

Правила, принципи та процедури dobro.ua спрямовані на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя. Правила, принципи та процедури dobro.ua створюють умови для правомірної діяльності набувачів та надавачів благодійної допомоги за допомогою інноваційного методу вирішення соціально-значущих питань інтернет-платформи dobro.ua

Розділ I. Загальні положення

1. Визначення термінів та понять

У цих Правилах, принципах та процедурах dobro.ua наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

 • Благодійництво – добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги;
 • Благодійна діяльність – добровільна безкорислива особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;
 • Благодійний проєкт (далі Проект) – проєкт, який є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Оператора благодійної допомоги та УББ;
 • Донори Допомоги (далі Донор) – фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги;
 • Інтернет-платформа dobro.ua (далі – Інтернет-платформа або Сайт dobro.ua) – знаходиться за адресою dobro.ua;
 • Міжнародний благодійний фонд «Українська Біржа Благодійності» (далі УББ) – міжнародна благодійна організація, цілями якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб (набувачів благодійної допомоги), надання допомоги та поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги відповідно до Статуту та забезпечення роботи dobro.ua.
 • Набувачі благодійної допомоги – фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу;
 • Оператор благодійної допомоги (далі – Оператор або Оператор Допомоги) – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених законом як основну мету її діяльності; неприбуткова організація, у тому числі благодійний фонд чи благодійна організація, створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадська організація, створена з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності.

  

2. Основні Принципи діяльності dobro.ua

2.1. dobro.ua здійснює благодійну діяльність шляхом створення комунікаційної платформи – інструменту для більш ефективного залучення коштів на благодійні проєкти.

2.2. Основним об’єктом благодійної діяльності на dobro.ua є благодійний Проект, інформація про який розміщується на сайті dobro.ua

2.3. На сайті dobro.ua розміщується інформація лише про Проекти, подані акредитованими на dobro.ua  неприбутковими організаціями, в тому числі громадськими та/або благодійними організаціями, зареєстрованими згідно з законодавством України.

2.4. УББ не приймає заявки на розміщення благодійного проєкту на сайті dobro.ua для публічного збору коштів від фізичних осіб та ініціативних груп безпосередньо. dobro.ua інформує про можливість подання таких заявок до акредитованих на dobro.uaОператорів Допомоги. Оператори Допомоги приймають заявки, якщо у них є можливість якісно опрацювати та перевірити подану інформацію. Після чого Оператор Допомоги подає заявку на розміщення благодійного проєкту на сайті dobro.ua для публічного збору коштів.

2.5. Кожен благодійний Проект повинен бути направлений виключно на надання благодійної допомоги. Кожен благодійний Проект перед публікацією проходить перевірку з боку dobro.ua.

2.6. dobro.ua приймає заявки на проведення благодійних публічних зборів коштів та розміщує на сайті dobro.ua інформацію про благодійні акції для публічного збору коштів від фізичних осіб, юридичних осіб та ініціативних груп. dobro.ua інформує про проведення зазначених акцій на сайті dobro.uaшляхом створення відповідних акційних Скриньок збору благодійних пожертв. У результаті проведення зазначених акцій dobro.ua за власним рішенням витрачає зібрані кошти на виконання статутних цілей та завдань, в тому числі на реалізацію благодійних проєктів, розміщених на сайті dobro.ua.

Розділ ІІ. Оператори Допомоги

3. Як стати Оператором Допомоги (процедура акредитації)

3.1. Щоб стати повноправним Оператором Допомоги і отримати доступ до всіх механізмів та інструментів dobro.ua громадська (благодійна) організація повинна пройти процедуру акредитації.

Крок 1. Благодійна чи громадська організація, що бажає стати Оператором Допомоги, подає dobro.ua заявку на акредитацію та надсилає такі документи та інформацію:

1. Реєстраційні документи – копії, завірені печаткою та підписом керівника:

 • Статут Організації;
 • Свідоцтво про Державну реєстрацію або виписка;
 • Свідоцтво реєстрації в Міністерстві Юстиції України;
 • Рішення Податкової інспекції Державної податкової служби України про включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ (код 0036, 0032).

2. Основні програми / напрями діяльності – опис у вільній формі.

3. Банківські реквізити.

4. ПІБ, контакти керівника.

5. ПІБ, контакти особи, відповідальної за просування проєктів на сайті dobro.ua

Крок 2. dobro.ua розглядає подані документи і матеріали та ухвалює рішення про акредитацію з урахуванням таких показників:

 1. Організація зареєстрована в Україні в якості неприбуткової організації, в тому числі громадської або благодійної, та має статус неприбутковості.
 2. Має історію успішно завершених проєктів та публічних проєктів;
 3. Може надати прозору фінансову звітність про свою діяльність;
 4. Може надати інформацію про сюжети/статті щодо своєї діяльності в ЗМІ. Для dobro.ua – це показник інтересу громадськості до проєктів Оператора Допомоги;
 5. Може підтвердити джерела фінансування поточної діяльності організації;
 6. Відкрита для відвідування, в т.ч. представниками ЗМІ, співробітниками dobro.ua тощо.
 7. Може надати рекомендаційні листи від своїх партнерів (громадських або благодійних організацій). Наявність рекомендаційних листів від уже акредитованих на dobro.ua Операторів Допомоги є бажаною.

Крок 3. У разі позитивного рішення dobro.ua підписується договір про співпрацю між dobro.ua та Оператором благодійної допомоги. Оператор отримує статус акредитованого Оператора Допомоги і може повною мірою використовувати всі інструменти dobro.ua до закінчення терміну дії договору та/або його розірвання в односторонньому порядку за ініціативою dobro.ua

3.2. Оператор Допомоги позбавляється акредитації шляхом розірвання договірних відносин у випадку проведення Оператором сумнівних операцій, в тому числі шахрайства та/або іншого нецільового використання коштів, зібраних на dobro.ua. При цьому dobro.ua гарантує, що інформація про такий випадок буде максимально розтиражована і поширена всіма доступними способами. У разі виявлених порушень Правил і Процедур будь-яка форма подальшої співпраці Оператора Допомоги з dobro.ua виключається.

 

4. Профіль Оператора на інтернет-платформі dobro.ua

4.1. Після акредитації dobro.uaнадає Оператору технічну можливість створити на сайті dobro.ua свій профіль. На сторінці профілю Оператор зобов’язаний надати вичерпну інформацію про свою діяльність. За погодженням з dobro.ua акредитовані Оператори Допомоги можуть розміщувати кілька проєктів, публікувати фінансові звіти та статутні документи, підтверджуючи прозорість і раціональний підхід в роботі тощо.

Користувач dobro.ua авторизований як Оператор, за технічної, консультаційної, інформаційної підтримки dobro.ua може використовувати специфічні інструменти сайту:

 • створювати Проекти в т.ч. акційні Скриньки збору благодійних пожертв (кампанії та заходи);
 • редагувати блог проєкту (комментарі та новини);
 • розміщувати новини, звіти, фото-відео матеріали, посилання на медіа-матеріали, присвячені даному Проекту, вести блог на сторінці Проекту Оператора, оприлюднювати інформацію, дотримуючись положень законодавства України про права людини, про інформацію, про охорону здоров’я тощо.

4.2. У своєму профілі Оператор Допомоги самостійно розміщує інформацію про себе: контактні дані, напрями діяльності, перелік успішно реалізованих проєктів, благодійних програм тощо. Перелік проєктів Оператора Допомоги, опублікованих на сайті dobro.ua, відображається у його профілі автоматично. Оператор Допомоги з більшою кількістю успішних проєктів матиме вищий рейтинг серед користувачів сайту dobro.ua.

4.3. Кількість активних проєктів від одного Оператора Допомоги, що одночасно розміщено на сайті, погоджується dobro.ua та залежить від спроможності Оператора належним чином реалізувати, контролювати та інформаційно супроводжувати проєкт, надавати проміжні і підсумкові звіти тощо.

4.4. Обов'язкова інформація про Оператора Допомоги для розміщення на сайті dobro.ua:

 • Назва організації Оператора, контактні дані (телефон, адреса, email);
 • Адреса веб-сторінки (якщо є);
 • Місія організації;
 • Напрями діяльності;
 • Географія діяльності (у яких регіонах/містах);
 • Програми, що здійснюються;
 • Успішно завершені проєкти;
 • Середньорічний бюджет організації за попередній та поточний роки;
 • Публікації ЗМІ про організацію тощо.

4.5. Сторінка Оператора не має бути перевантажена історією. Бажано висвітлювати поточну діяльність, досягнення, найближчі плани і стратегії розвитку. Дуже позитивно сприймаються «історії успіхів», які супроводжуються фотографіями, відео та друкованими матеріалами.

dobro.ua має право видаляти інформацію, що суперечить Принципам, Правилам та Процедурам dobro.ua, нормам українського законодавства та міжнародного права.

Оператор несе повну відповідальність за опубліковану інформацію та поведінку її представників на dobro.ua згідно з нормами законодавства, моралі та з метою дотримання прав третіх осіб.

Розділ ІІІ. Благодійні проєкти

5. Розміщення інформації про проєкт

 5.1. dobro.ua розглядає звернення про публікацію проєктів лише від акредитованих на dobro.ua Операторів Допомоги. Оператор Допомоги надсилає електронною поштою на адресу dobro.ua заявку (формуляр) на розміщення проєкту (надсилається Оператору Допомоги після проходження акредитації) або подає проєкт через власний електроний кабінет користувача, підкріплюючи його всіма необхідними документами, фото- та відеоматеріалами. Проект приймається до розгляду, якщо він відповідає вимогам для оформлення благодійного Проекту.

5.2. У разі позитивного рішення щодо публікації проєкту, dobro.ua та Оператор Допомоги підписують додаткову угоду до Договору про співпрацю. Проект публікується на сайті після підписання угоди та погодження тексту Проекту, підготовленого Оператором Допомоги українською, російською та англійською мовами. Оператору Допомоги може бути надана можливість заповнити заявку на Проект у спеціальному електороному кабінеті сайту dobro.ua (доступ до адміністративної частини сайту надається за рішенням dobro.ua). Проект, підготовлений Оператором Допомоги, отримує статус «Готовий до публікації». Право публікації Проекту належить dobro.ua.

5.3. На dobro.ua можуть публікуватися проєкти тільки громадського та благодійного спрямування. Виключаються проєкти з метою отримання прибутку. Неприпустимі проєкти на підтримку політичних партій чи релігійних конфесій. Неприпустима реклама, комерційне надання послуг і реалізація продукції в будь-якій формі.

Для зручності користувачів сайту dobro.ua всі проєкти об'єднані в категорії:

 • Здоров'я
 • Освіта та наука
 • Культура та спорт
 • Екологія та тварини
 • Соціальна допомога (Як вдома...)
 • Підтримка громад (Наше місто)

5.4. Оператор має повідомляти та узгоджувати з dobro.ua будь-які зміни та відхилення в реалізації Проекту, надаючи обґрунтування.

6. Ролі в Проекті

6.1. Одне з найважливіших завдань dobro.ua – формувати і підвищувати Рівень Довіри донорів до благодійності, а також до Операторів Допомоги. Досвід інших країн свідчить, що довіра формується лише за умов прозорості у збиранні та використанні благодійних коштів.

6.2. Оператор Допомоги має постійно слідкувати за повідомленнями, що публікуються у блозі  - коментарях  до проєкту, реагувати на запит інформації та надавати відповіді, звітувати про хід реалізації проєкту. З часом навколо кожного проєкту формується "мережа довіри" (WebofTrust) – із різних користувачів, які перевіряють інформацію, діляться своїми враженнями про проєкт та підтримують його. Ця система запобігає шахрайству, підвищує ефективність проєкту та дозволяє Донорам обирати проєкт за власними критеріями.

6.3. Будь-який відвідувач сайту може:

 • Переглянути документи про хід реалізації проєкту.
 • Відвідати місце, де здійснюється проєкт.
 • Оцінити важливість цілей або якість виконання (через  публікації коментарів у блозі проєкту).

7. Модерація блогу проєкту

Блог проєкту – набір коментарыв, пропозицій і питань, що є в компетенції Оператора Проекту та УББ. Оператор повинен регулярно заходити на сайт УББ, реагувати на запит інформації в блозі та надавати відповіді, а також підтримувати проєкти в активному стані. Редагувати блог проєкту може тільки Оператор проєкту або УББ. Коментарі Оператора, УББ, Адвоката та Інспектора візуально відрізняються від коментарів Донора.

8. Життєвий цикл проєкту на сайті

 8.1. Кожен проєкт може мати такі статуси:

 1. Як тільки запис про новий проєкт з'являється в базі даних, він отримує статус «Новий проєкт».
 2. Після того, як у формулярі Проекту будуть заповнені всі поля і будуть подані три мовні версії (українська, російська, англійська) тексту проєкту, йому призначається статус «Готовий до публікації». Статус проєкту надається dobro.ua або Оператором.
 3. Після перевірки проєкту та підписання додаткової угоди до договору між dobro.ua та Оператором dobro.ua призначає проєкту статус «Затверджений», і проєкт публікується на сайті dobro.ua та маркується «Підтримати».
 4. Коли збір пожертвувань на проєкт завершено, і платежі більше не приймаються, проєкт отримує статус «Зібрано» та маркується «Зібрано».
 5. Після реалізації проєкту, перевірки та затвердження dobro.ua поданої Оператором звітності та її розміщення на сайті, проєкт отримує статус «Звіт готовий». Цей статус може бути призначений тільки dobro.ua. Проекти з таким статусом маркуються «Завершено - звіти готові».
 6. Якщо збір пожертвувань був зупинений за рішенням dobro.ua (наприклад: зникла необхідність у зборі коштів; досягнення поставленої мети стало неможливим; були виявленні порушення з боку учасників Проекту, з підстав, передбачених Договором між dobro.ua та Оператором та ін.), проєкт отримує статус «Скасований» та маркується «Завершено - звіти готові». Статус призначається тільки dobro.ua. У такому випадку активізується механізм переспрямування коштів на інший проєкт або на Скарбничку категорії проєкту (див. розділ Переспрямування коштів Донора).

8.2. Після публікації проєкту всі зміни в ньому повинні чітко відображатися на сайті та в блозі та розділі новин і разом зі звітами давати користувачам сайту чітку картину про хід реалізації Проекту.

8.3. Донори проєкту інформуються про зміни в ході реалізації Проекту.

8.4. Проект залишається активним, поки не буде зібрано 100% необхідної суми. Якщо протягом 6 (шести) місяців від дня публікації Проекту на сайті dobro.ua не зібрано 100% необхідної суми Проекту, dobro.ua може ухвалити рішення про припинення збору коштів на даний Проект. У разі ухвалення рішення про припинення збору коштів та закриття проєкту, dobro.ua інформує про це відповідного Оператора Допомоги, а також Донорів відповідного Проекту та приймає рішення щодо переспрямування коштів.

9. Скасування проєкту

9.1. Збір коштів може бути зупинено, а проєкт скасовано на сайті dobro.ua з ініціативи Оператора та за погодженням dobro.ua, у разі:

 • якщо досягнення поставленої мети стає неможливим;
 • зникла необхідність у зборі коштів;

або з ініціативи dobro.ua, у разі:

 • якщо досягнення поставленої мети стає неможливим;
 • зникла необхідність у зборі коштів;
 • прийняття відповідного обґрунтованого рішення dobro.ua; 
 • виявлення грубих порушень у ході реалізації проєкту.

Скасування проєкту відбувається шляхом блокування профайлу проєкту на сайті. Донори скасованих проєктів інформуються про можливість протягом 14 днів переспрямувати свої пожертви на інші проєкти або на Скарбнички Категорій. Після закінчення цього терміну кошти перенаправляються за рішенням dobro.ua (Див. розділ Переспрямування коштів).

9.2. Грубим порушенням у ході реалізації проєкту вважається:

 • невірні дані про учасників і параметрах проєкту;
 • невиконання зобов'язання подачі звітності по проєкту або несвоєчасна подача актуальної інформації щодо ходу реалізації та звітів по проєкту;
 • нецільове використання пожертв.

 

Розділ ІV. Благодійні кошти та звітність

10. Правила перерахування коштів

10.1. Правила перерахування коштів є обов'язковими для виконання усіма користувачами сайту dobro.ua

10.2. dobro.ua несе відповідальність за цільове використання коштів, зібраних за допомогою сайту dobro.ua

10.3. Оператор Допомоги несе відповідальність за цільове використання коштів, зібраних за допомогою сайту dobro.ua.

10.4. Основним об'єктом благодійної діяльності на сайті dobro.ua є благодійний Проект. Кожен Проект може містити одну або кілька Статей витрат, на які окремо можна збирати благодійні пожертви в рамках загального збору благодійних коштів на даний Проект. Загальна сума, необхідна для здійснення відповідного Проекту, а також суми відповідних Статей витрат (далі – Стаття) кожного Проекту, подаються Оператором Допомоги – автором Проекту – та узгоджуються з dobro.uaшляхом підписання додаткової угоди між сторонами. Оператор Допомоги зобов'язаний подавати правдиву інформацію щодо загальної суми Проекту та сум відповідних Витрат кожного Проекту.

10.5. Донори на власний розсуд визначають розмір своєї пожертви на Проектк. Після реалізації благодійного Проекту або етапу проєкту або закінчення терміну, протягом якого мав бути реалізований благодійний Проект, Оператор Допомоги зобов'язаний протягом 30 календарних днів надати детальний звіт про використання коштів, отриманих через dobro.ua.

10.6. Кошти, перераховані Донорами, зараховуються на банківські рахунки МБФ "Українська Біржа Благодійності". Зібрані кошти перераховуються на банківський рахунок відповідного Оператора Допомоги відповідно до умов укладеного договору між Оператором допомоги та МБФ "УББ". В разі необхідності і керуючись потребами проєкту, на письмовий запит Оператора Допомоги dobro.ua може перерахувати частину зібраних коштів, не чекаючи завершення збору. dobro.ua шляхом публікації відповідної інформації на сторінці Проекту інформує Донорів кожного конкретного Проекту про завершення збору коштів, про хід його реалізації, подачу звіту тощо.

10.7. Донор може також перерахувати гроші на «Скарбничку категорії проєктів», «Мобильную копилку» та/або на «Розвиток інфраструктури та статутну діяльність dobro.ua  та/або на акційні Скриньки збору благодійних пожертв ( в т.ч. кампанії та заходи) згідно пункту 2.6. цих Правил та Процедур. У разі перерахування коштів на «Скарбничку категорії» Проектів (Здоров'я, Освіта та наука, Культура та спорт, Екологія та тварини, Соціальна допомога (Як вдома...), Підтримка громад  (Наше мiсто)), кошти акумулюються на банківських рахунках dobro.ua і спрямовуються на конкретні Проекти відповідної категорії за рішенням dobro.ua.  В разі перерахування коштів на «Мобільну Скарбничку» та / або акційні Скриньки збору благодійних пожертв ( в т.ч. кампанії та заходи) кошти акумулюються на банківських рахунках dobro.ua і спрямовуються на конкретні Проекти  за рішенням dobro.ua. В разі перерахування коштів на «Розвиток інфраструктури та статутну діяльність dobro.ua», кошти витрачаються на статутну діяльність УББ, в тому числі на реалізацію благодійних проєктів, розміщених на сайті dobro.ua

10.8. Якщо протягом 6 (шести) місяців від дня публікації Проекту на сайті dobro.ua не зібрано 100% необхідної суми Проекту, dobro.ua може ухвалити рішення про припинення збору коштів на даний Проект. У разі ухвалення такого рішення, dobro.ua інформує про це відповідного Оператора Допомоги, а також Донорів відповідного Проекту та приймає рішення щодо переспрямування коштів. (Див. розділ Переспрямування коштів).

10.9. Благодійні пожертви, які надходять на рахунок dobro.ua без зазначення цільового призначення (наприклад, не вказано: номер ордеру та/або назва проєкту, та/або набувача благодійної допомоги тощо), або вказана інформація не дозволяє ідентифікувати цільове призначення пожертви, то вони зараховуються на статутну діяльність dobro.ua та відображаються у загальному переліку донорів dobro.ua.

11. Переспрямування коштів Донорів

11.1. У разі скасування проєкту і припинення збору благодійних коштів на нього (коли проєкт отримує статус «Скасований»), Донору повідомляється про можливість переспрямувати свої пожертви на інший Проект або Скарбничку категорії проєктів. Якщо Донор протягом 14 днів не скористався такою можливістю, то його благодійні кошти автоматично перенаправляються на інший Проект або Скарбничку категорії проєкту за рішенням dobro.ua.

11.2. У випадку, коли благодійні кошти на Проект зібрані та Проекту надано статус «Завершений», пожертви донорів, що продовжують надходити, автоматично потрапляють на розділ «Скарбничка категорії» проєкту. Такі Донори Проекту інформуються про можливість переспрямувати ці благодійні кошті на інший Проект або Скарбничку категорії проєкту. Якщо Донор протягом 14 днів не надав відповіді, благодійні кошти спрямовуються на інший Проект або Скарбничку категорії проєкту за рішенням dobro.ua.

11.3. У випадку, коли благодійні кошти на Проект зібрано, Проекту надано статус «Завершений», але зібрані кошти ще не перераховані dobro.ua на рахунок Оператора Допомоги, Оператор Допомоги має право звернутися до dobro.ua з проханням зменшити суму проєкту, якщо його реалізація в повному обсязі неможлива з поважних причин. У цьому випадку активується процедура переспрямування коштів Донорів. Відповідні Донори Проекту інформуються про можливість переспрямувати свої благодійні кошті на інший Проект або Скарбничку категорії проєкту. Якщо Донор протягом 14 днів не надав відповіді, благодійні кошти спрямовуються на інший Проект або Скарбничку категорії проєкту за рішенням dobro.ua.

11.4. Якщо після завершення проєкту чи за умов неможливості реалізації проєкту в повному обсязі з вагомих причин є невикористані кошти, перераховані dobro.ua на рахунок Оператора Допомоги, Оператор Допомоги зобов’язаний повідомити dobro.ua про зменшення фактичних витрат благодійного Проекту та повернути УББ невикористані благодійні кошти, які спрямовуються dobro.ua на реалізацію іншого благодійного проєкту, розміщеного на сайті УББ. Донори Проекту інформуються про настання таких обставин, а вся інформація про реалізацію проєктів публікується у відповідних розділах сайту dobro.ua

12. Звітність по проєкту

12.1. Після завершення реалізації Благодійного проєкту Оператор надає фінансовий та описовий звіти. Відповідно до договору між dobro.ua та Оператором Допомоги, Звіт надається не пізніше 30 календарних днів з моменту завершення Благодійного проєкту або закінчення терміну, протягом якого мав бути реалізований благодійний Проект. dobro.ua розглядає звіти протягом 20 календарних днів з моменту їх отримання та в разі незгоди направляє Оператору перелік претензій, які мають бути задоволені не пізніше 10 календарних днів з моменту пред’явлення претензій.

12.2. Звіт повинен складатися з фінансової та описової частин. Фінансова частина повинна містити інформацію про здійснені витрати по проєкту з посиланням на первинні бухгалтерські документи та має бути оформлена відповідно до шаблонів, затверджених dobro.ua. Фінансовий звіт обов’язково повинен бути підписаний Керівником Оператора Допомоги та скріплений печаткою. Фінансовий Звіт обов’язково підкріплюється копіями первинних бухгалтерських документів, котрі Оператор завіряє своєю мокрою печаткою.

12.3. Описовий звіт повинен давати обґрунтування витратам, що представлені у фінансовому звіті, та демонструвати їхню прийнятність. Описовий звіт має охоплювати весь проєкт, а не тільки частину, що покривається за рахунок благодійних пожертв, зібраних на сайті dobro.ua. Даний звіт має містити загальну інформацію про проєкт (назва, цілі, задачі, місце проведення, дати, учасники), інформацію про інших учасників, що брали участь у реалізації проєкту, розширений виклад суті заходу по проєкту, підсумки та результати. Описовий звіт має бути оформлений відповідно до шаблонів, затверджених dobro.ua та без надмірного вживання специфічних термінів, які використовуються в роботі Оператора.

12.4. Сторінка кожного проєкту передбачає, що вся інформація знаходиться у відкритому доступі. Кожен потенційний Донор має можливість з нею ознайомитися. Оператор повинен подбати про те, щоб інформація на сторінці проєкту постійно оновлювалася.

12.5. Звіти про проєкт розміщуються у вигляді коментарів у блозі, новин, фото, та/або відео, документів на сторінці звітності проєкту. Документи в розділі «Документація» мають бути представлені у вигляді повнокольорових скан-копій належної якості та відповідного формату.

12.6. Важливий елемент формування довіри – регулярна публікація фотозвітів про проведені акції (якщо це доречно з точки зору особливостей проєкту), публікація посилань на телесюжети, радіоматеріали, статті в газетах та онлайн-виданнях, які стосуються конкретного проєкту. Пошук, підготовка та подання до dobro.ua конкретних звітів та посилань про відповідні проєкти – обов'язок Оператора Допомоги.

12.7. Відповідальність за перевірку документів та інформації, поданих кінцевими набувачами благодійної допомоги, а також належний контроль за використанням благодійних коштів такими кінцевими набувачами несе Оператор Допомоги.

13. Політика конфіденційності

13.1. Користувачі сайту погоджуються, що з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» dobro.ua має право на включення персональних даних, наданих користувачами, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідністю, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.

13.2. Інформація про Донорів проєктів dobro.ua надається тільки за згодою самих Донорів. Поштові адреси, номер рахунку та особисті дані Донорів не розголошуються. Оператор Допомоги зобов'язується не розкривати третім особам інформацію про донорів, отриману від dobro.ua  не підписувати Донорів на автоматичні розсилки своєї організації і не використовувати цю інформацію для інших цілей, окрім погоджених з dobro.ua.

14. Збори та плата

Для Операторів Допомоги і Донорів користування сайтом за адресою dobro.ua є безкоштовним. Жодна плата не передбачена. 100% коштів Донорів, зібраних за допомогою сайту dobro.ua, за вирахуванням комісій платіжних систем, спрямовуються на благодійну діяльність.