Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» створена з метою здійснення аудиторської діяльності у сфері незалежного фінансового контролю на захист інтересів користувачів фінансової інформації.

Фірма є членом Міжнародної мережі юридично незалежних аудиторських та консалтингових фірм PKF International Limited (www.pkf.com).

PKF International є членом асоціації The Forum of Firms, що об’єднує більше 20 міжнародних мережевих організацій – лідерів світового ринку аудиту, яка створена з метою підвищення якості аудиторських послуг по всьому світу.

Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» на високому професійному рівні надає повний спектр аудиторських послуг компаніям фінансового сектору, банкам, страховим компаніям, підприємствам промисловості, будівельної та транспортної галузей та іншим.

АФ «ПКФ Аудит-фінанси» є прийнятною аудиторською фірмою для проєктів, що фінансуються за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку.

Докладніше на: www.pkf.kiev.ua