БФ "Пакс ет Бонум"

БФ "Пакс ет Бонум"

Загалом проєктів
50
Загалом зібрано
1313167,83 грн
Головною ціллю діяльності Фонду є: покращення соціально-економічного становища в Україні, сприяння духовному відродженню громадян України та допомога й підтримка найбільш соціально незахищених та нужденних її категорій шляхом здійснення благодійної діяльності.

Завданнями Фонду є:

2.4.1. виявлення потреб стражденних людей, соціально незахищених верств населення та задоволення цих потреб, особливо через матеріальну і соціальну допомогу хворим, інвалідам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, багатодітним сім’ям, родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах, вагітним жінкам, ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, особам похилого віку, малозабезпеченим і всім знедоленим, які мають потребу у цій допомозі;

2.4.2. отримання та надання гуманітарної, матеріальної, фінансової допомоги;

2.4.3. сприяння забезпеченню хворих, інвалідів і одиноких людей, осіб похилого віку медикаментами і товарами першої необхідності;

2.4.4. надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф у результаті соціальних чи збройних конфліктів, а також жертвам репресій, біженцям;

2.4.5. культурно-просвітницька діяльність, духовна освіта та виховання;

2.4.6. ідейна та організаційна підтримка іншим благодійним організаціям, допомога у їх створенні.