БФ "Пакс ет Бонум"

БФ "Пакс ет Бонум"

Загалом проєктів
63
Загалом зібрано
1657702,42 грн
Головною ціллю діяльності Фонду є: покращення соціально-економічного становища в Україні, сприяння духовному відродженню громадян України та допомога й підтримка найбільш соціально незахищених та нужденних її категорій шляхом здійснення благодійної діяльності.

Завданнями Фонду є:

- отримання та надання гуманітарної, матеріальної, фінансової допомоги;

- сприяння забезпеченню хворих, інвалідів і одиноких людей, осіб похилого віку медикаментами і товарами першої необхідності;

- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф у результаті соціальних чи збройних конфліктів, а також жертвам репресій, біженцям;

- культурно-просвітницька діяльність, духовна освіта та виховання;

- ідейна та організаційна підтримка іншим благодійним організаціям, допомога у їх створенні.