БУ НРЦ "Джерело"

БУ НРЦ "Джерело"

Загалом проєктів
70
Загалом зібрано
2405081,45 грн
Місія Центру «Джерело» – надати можливість дітям та молоді з особливостями фізичного та інтелектуального розвитку максимально розвинути їх здібності, побутові та соціальні вміння для найбільш повної інтеграції в життя суспільства за допомогою прогресивних методів навчання, фізичної, психологічної та соціальної реабілітації, просвітницької роботи в суспільстві та батьківському середовищі, а також сприянню підготовці персоналу, здатного виконувати цю роботу на високому професійному рівні.

«Джерело» – навчально-реабілітаційний центр, який надає якісні сімейно-центровані послуги для максимальної кількості дітей та молоді з особливими потребами і дітей з групи ризику в Україні. Комплекс послуг включає консультації, денний догляд за дітьми від 3 до 18 років, а також денні програми для осіб від 18 до 45 років, реабілітаційні програми за різними віковими категоріями, які забезпечуються висококваліфікованою міждисциплінарною командою фахівців у співпраці з батьками. Саме завдяки такій співпраці вдається створити найбільш сприятливі умови для ефективного та гармонійного розвитку кожної особливої дитини.

Центр «Джерело» формує та впроваджує новітні стандарти соціальних послуг і є ресурсним Центром на регіональному та національному рівнях. Ми сприяємо розповсюдженню у суспільстві інформації та досвіду з ефективної сімейно-центрованої реабілітації, використовуємо сучасні науково-обґрунтовані методики для лікування, що дає видимий ефект, а також надаємо необхідну підтримку та допомогу в інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство у винятковій атмосфері розуміння та любові.

Нашою метою є створення можливості для кращого майбутнього кожної дитини та молодої особи з особливими потребами та їх сімей. Наші цінності: унікальність, віра у цінність та неповторність кожної людини, у її особливий Богом даний дар для спільноти, суспільства та світу. Любов, визнання найглибшого прагнення людини: любити і бути любленою, мати друзів, бути приналежною до спільноти. Повага до прав кожного розвивати свій особистий потенціал та отримувати необхідну підтримку та допомогу. Сприяння розвитку кваліфікованих фахівців для надання якісних послуг; пошук та використання нових методик та технологій. Зобов'язання дбати про якість дорученої роботи, безпеку та самопочуття дітей та молоді. Розповсюдження у суспільстві інформації, досвіду та впровадження змін для поширення принципів та практик інтегрованої, сімейно-центрованої реабілітації.