Користувачі сайту погоджуються, що з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Dobro.ua має право на включення персональних даних, наданих користувачами, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідністю, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.

Інформація про Донорів проектів Dobro.ua надається тільки за згодою самих Донорів і тільки з метою надсилання листа подяки від імені Оператора.
Поштові адреси, номер рахунку та особисті дані Донорів не розголошуються. Оператор Допомоги зобов'язується не розкривати третім особам інформацію про донорів, отриману від Dobro.ua, не підписувати Донорів на автоматичні розсилки своєї організації і не використовувати цю інформацію для інших цілей, крім погоджених з Dobro.ua