Ці правила є обов'язковими для виконання усіма користувачами сайту dobro.ua

Діяльність платформи dobro.ua забезпечує Міжнародний Благодійний Фонд "Українська Біржа Благодійності" (далі  dobro.ua)


Основним об'єктом благодійної діяльності на сайті dobro.ua є благодійний Проект. Загальна сума, необхідна для здійснення відповідного Проекту, а також суми відповідних статей Витрат (далі - Витрати) кожного Проекту, подаються Оператором допомоги - автором Проекту. Оператор допомоги зобов'язаний подавати правдиву інформацію щодо загальної суми Проекту та сум відповідних Витрат кожного Проекту.
Користувачі сайту (далі - Донори) на власний розсуд визначають розмір кожної своєї пожертви та Проект чи Потребу Проекту, на який спрямувати кожну конкретну пожертву. По завершенні виконання Проекту Оператор допомоги зобов'язаний надати детальний звіт про використання коштів, отриманих через dobro.ua
Кошти, перераховані Донорами, зараховуються на банківські рахунки  МБФ "Українська Біржа Благодійності". Зібрані кошти перераховуються на банківський рахунок відповідного Оператора допомоги, коли зібрано 100% загальної суми відповідного Проекту, або 100% суми відповідної Витрати Проекту. dobro.ua інформує Донорів кожного конкретного Проекту про завершення збору коштів на відповідний Проект шляхом публікації відповідної інформації на сторінці Проекту, а також електронною поштою (на адресу, зазначену Донором під час реєстрації на сайті). Інформування незареєстрованих (анонімних) Донорів здійснюється лише шляхом публікації інформації на сайті. dobro.ua також інформує Донорів кожного конкретного Проекту про виконання даного Проекту та подачу Звіту щодо його реалізації. 
Донор може також перерахувати гроші "на Скарбничку категорії Проектів" та/або  на акційні Скриньки збору благодійних пожертв (кампанииіі та заходи) та/або на підтримку інфраструктури dobro.ua. В разі перерахування коштів "на Скарбничку категорії Проектів" (Здоров'я, Освіта та наука, Екологія і Тварини, Соціальна допомога  (Як вдома...), Культура та Спорт, Підтримка громад (Наше місто), Мобільна скарбничка та на акційні Скриньки збору благодійних пожертв), кошти акумулюються на банківських рахунках dobro.ua і спрямовуються на конкретні Проекти відповідної Категорії за рішенням dobro.ua. В разі перерахування коштів "на підтримку інфраструктури dobro.ua, кошти витрачаються на Статутну діяльність dobro.ua.
У випадку, коли благодійні кошти на Проект зібрані та Проекту надано статус «Завершений», пожертви донорів, що продовжують надходити, автоматично потрапляють на розділ «Скарбничка категорії» проєкту. Такі Донори Проекту інформуються про можливість переспрямувати ці благодійні кошті на інший Проект або Скарбничку категорії проєкту. Якщо Донор протягом 14 днів не надав відповіді, благодійні кошти спрямовуються на інший Проект або Скарбничку категорії проєкту за рішенням dobro.ua.

Якщо протягом 6 (шести) місяців від дня публікації Проекту на сайті dobro.ua не зібрано 100% необхідної суми Проекту, dobro.ua може ухвалити рішення про припинення збору коштів на даний Проект. У разі ухвалення такого рішення, dobro.ua інформує про це відповідного Оператора допомоги, а також Донорів відповідного Проекта. Після цього кожен Донор на власний розсуд може спрямувати свою пожертву на будь-який інший Проект, або на Категорію Проектів. Якщо Донор не повідомив про своє рішення протягом 14 днів з моменту публікації інформації про припинення збору коштів, гроші перераховуються на відповідну Категорію Проектів. Гроші незареєстрованих (анонімних) Донорів перераховуються на відповідну Категорію Проектів.
Благодійні пожертви, які надходять на рахунок dobro.ua без зазначення цільового призначення (наприклад, не вказано: номер ордеру та/або назва проєкту, та/або набувача благодійної допомоги тощо), або вказана інформація не дозволяє ідентифікувати цільове призначення пожертви, то вони зараховуються на статутну діяльність dobro.ua та відображаються у загальному переліку донорів dobro.ua.

При оплаті благодійного внеску за допомогою сервіса "СМАРТ- ГРОШІ" користувач приймає умови користування сервісом Правила використання продукту СМАРТ-ГРОШІ Детальніше - дивіться Правила, принципи та процедури dobro.ua